Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een vervolg van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in Nederland introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen beoefenen van het Wing Chun in zijn meest authentieke en volledige vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het beoefenen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer functionele en efficiënte gevechtskunst. Dit door de ontstaans legende, de vijf principes en de vormen te analyseren, uit te leggen en te praktiseren in training en gevecht. Het praktiseren van het Wing Chun als vecht- of competitiesport komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie ambieert haar leden de theoretische en praktische zijde van het Wing Chun Kung Fu, alsmede de bij deze stijl toebehorende filosofie en de sociale en mentale instelling, bij te brengen en de harmonie en eensgezindheid onder alle Wing Chun beoefenaren te vergroten.

Leraren zijn Rijksgediplomeerd

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu aangewezen als zijn rechtmatige opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft ontvangen en nog in diens onderwijst.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het beslist niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet ontvangen heeft en er daarna op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier welbeschouwd hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een gediplomeerd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun Kung Fu gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.